Hợp Tác Chiến Lược
Vnsmat admin

Vnsmat ký kết hợp số hóa với Rain coffee

Hợp đồng triển khai giải pháp số hóa công ty Vnsmat và công ty Raincoffee   HỢP ĐỒNG CUNG CẤP PHẦN MỀM V/v cung cấp giải pháp số hóa sách dạy pha chế đồ uống trên

Read More »
Hợp Tác Chiến Lược
Vnsmat admin

Vnsmat hợp tác chiến lược cùng Nhân Hòa

Về công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông minh Việt Nam TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LỖI *Tầm nhìn Sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi mới trong quản

Read More »
Thiết kế App cho doanh nghiệp
Vnsmat admin

Vai trò thiết kế app cho doanh nghiệp

Xây dựng Ứng dụng( App) đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng nhận diện thương hiệu và giúp giữ chân khách hàng cũ, thu hút thêm nhiều khách hàng mới đưa thương

Read More »
Giáo dục số 4.0
Vnsmat admin

Giáo dục thông minh thời công nghệ 4.0

Giáo dục thông minh (Smart edu) thời công nghệ 4.0  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO dự báo: Công nghệ thông tin (CNTT) sẽ làm thay đổi nền giáo dục

Read More »